Projecten

Verbetering overdracht zorgleerlingen PO-VO (2009-2011)

Omschrijving: Alle scholen in de regio van samenwerkingsverband Koers VO maken sinds het schooljaar 2009 - 2010 gebruik van het platform Onderwijs Transparant bij de overgang van zorgleerlingen van PO naar VO. Dit gebeurt in het kader van het traject De Zorgleerling in Beeld.
Rol:

Dit betekent dat alle zorgleerlingen in het VO worden aangemeld met een unieke code in Onderwijs Transparant. Deze code wordt door de basisschool meegegeven met het adviesformulier. De VO-school beschikt dan na het intoetsen van de code direct over de juiste (onderzoeks)gegevens van de leerling en kan daardoor tijdig een toelatingsbesluit nemen. De basisscholen hebben op deze wijze altijd een actueel inzicht in de aanmeldingsstatus van hun eigen leerlingen: wanneer is een leerling aangemeld en waar? Is de leerling al toegelaten of afgewezen en wat is dan de reden van afwijzing? Deze werkwijze kan er toe leiden het aantal leerlingen dat niet tijdig wordt geplaatst sterk wordt teruggedrongen. Indien gewenst kan de VO-school ook de RVC-aanvraag digitaal via Onderwijs Transparant doen, wat een enorme tijdsbesparing kan opleveren.

Dit traject wordt voortdurend uitgebreid en verbeterd, ieder jaar wordt bijvoorbeeld extra functionaliteit toegevoegd. SchelVision heeft in opdracht van Koers VO dit project de afgelopen jaren begeleid en geevalueerd.


Opdrachtgever: Koers VO
Zie: http://www.koersvo.nl
logo_koers-vo_3.jpg