Projecten

Projectleiding Implementatie Studielink PThU (2011)

Omschrijving: In 2007 is het landelijke systeem ten behoeve van de inschrijving van studenten in het Hoger Onderwijs Studielink door de Stichting Studielink ingevoerd. Alle instellingen in het Hoger Onderwijs, waaronder PThU, zijn of worden aangesloten op dit systeem zodat het inschrijfproces in de nabije toekomst efficienter en doelmatiger kan worden uitgevoerd. De doelstelling van het project is het treffen van alle noodzakelijke voorbereidingen voor de inrichting en de implementatie van Studielink binnen PThU per 1 oktober 2011. Met behulp van Studielink zullen toekomstige studenten zich via het internet aanmelden en inschrijven voor opleidingen van PThU. De huidige studenten kunnen zich vanaf 2012 met Studielink herinschrijven voor een volgend studiejaar.
Rol: Marian Schelvis heeft in maart 2011 een projectplan t.b.v. dit project opgesteld en een projectorganisatie ingericht. In de periode tussen 1 april en 1 oktober 2011 zullen alle relevante voorbereidingen worden getroffen voor de invoering van Studielink bij PThU:
  • De inschrijfadministratie moet worden voorbereid op de invoering van Studielink, processen en procedures zullen worden aangepast en medewerkers moeten in de nieuwe systematiek worden opgeleid.
  • Op het gebied van de techniek zullen relevante systemen aangepast worden. Ook het functionele- en technische beheer van Studielink moet worden ingeregeld. Er zal worden voldaan aan de aansluitvoorwaarden van de Stichting Studielink.
  • Tenslotte is het van groot belang dat iedereen binnen de organisatie op de hoogte is van de gewijzigde systematiek zodat aankomende studenten die zich willen aanmelden en inschrijven voor een opleiding de weg naar Studielink van PThU eenvoudig weten te bereiken. Het project Studielink voorziet ook hier in.
    Marian Schelvis is projectleider voor dit project, wat zij in nauwe samenwerking met Kennismaatschap-collega Johan Drost uitvoert.

  • Opdrachtgever: Protestants Theologische Universiteit (via de Kennismaatschap)
    Zie: http://www.pthu.nl
    logo_PTHU_1.jpg