Projecten

Projectcoaching EXPO (2010)

Omschrijving: EXPO staat voor experimenteren met ict in het po. Dit is een regeling waarbij basisscholen deel kunnen nemen aan onderzoek naar de door hen gebruikte ict-toepassing op de eigen school. Zo  krijgt de school inzicht in de effecten van de toepassing en anwoorden op vragen als: presteren de leerlingen hiermee beter? wordt er tijd bespaard? etc. Uiteraard is het de bedoeling dat de onderzoeksresultaten breed beschikbaar worden gesteld in de sector. Hier staat een financiele vergoeding voor de school tegenover.
Alle scholen die zich hier voor hadden ingeschreven, kregen de mogelijkheid om een projectvoorstel en begroting in te dienen. Daaruit werden een aantal scholen gekozen die daadwerkelijk in aanmerking kwamen voor het onderzoek.
Rol: Marian Schelvis heeft als een van de vier projectcoaches vier (van de in totaal 16) scholen begeleid bij de aanloop van deze regeling. Ze heeft deze scholen ondersteund bij het schijven van hun projectvoorstel en het opstellen van een begroting. Uiteindelijk zijn drie van de scholen die Marian heeft gecoacht geselecteerd voor onderzoek.
Opdrachtgever: Stichting Kennisnet, afdeling Onderzoek (via De Kennismaatschap)
Zie: http://onderzoek.kennisnet.nl/