Projecten

Projectbegeleiding Mediawijsheid Expertisecentrum (2010-2011)

Omschrijving: Het ministerie van OCW stelde in 2010 600.000 euro beschikbaar om te besteden aan nieuwe projecten m.b.t. het bevorderen van mediawijsheid. Deze stimuleringsregeling bood netwerkpartners van het Mediawijsheid Expertisecentrum (www.mediawijzer.net) de mogelijkheid de samenhang tussen verschillende bestaande initiatieven op het gebied van mediawijsheid te versterken door initiatieven te bundelen, te ordenen en in samenhang verder te ontwikkelen of om nieuwe initiatieven te starten. Uiteindelijk zijn na een selectieprocedure 5 projecten geselecteerd en uitgevoerd. Op het evenement Tijd voor Mediawijsheid (IPON 2011) zijn de projecten gepresenteerd.
tijdvoormediawijsheid.jpg

Rol: Marian Schelvis was als projectbegeleider verantwoordelijk voor de ondersteuning en begeleiding bij het opstellen van de projectplannen (tot 1 mei 2010) en heeft de projecten en de projectleiders daarna gedurende de uitvoering (tot 1 juni 2011) verder begeleid, ondersteund en geadviseerd. De resultaten van de projecten zijn gepresenteerd op een bijeenkomst
Opdrachtgever: Mediawijsheid Expertisecentrum (via De Kennismaatschap)
Zie: http://www.mediawijzer.net/