Projecten

Projectbegeleiding MBO Verbonden met ICT (2008 - 2009)

Omschrijving: Het ministerie van OCW heeft samen met de MBO-sector geinventariseerd voor welke onderwijsprioriteiten ICT-instrumenten het best ingezet kunnen worden. Ook is onderzocht welke knelpunten in het gebruik van ICT op scholen met voorrang om een oplossing vragen. Dit heeft geleid tot het actieplan Verbonden met ICT. Het actieplan bestaat uit vier deelonderwerpen: Streaming Media, Gaming, Repository en Web 2.0. In alle gevallen wordt nagedacht over de rol van het ontwikkelde materiaal in het curriculum en lesprogramma en wordt nagedacht over de activiteiten die verder moeten worden ondernomen om het materiaal zinvol in te zetten.
Rol: Vanaf 1 september 2008 zal Marian Schelvis voor Kennisnet 8 projecten gaan begeleiden voor de regeling MBO Verbonden met ICT 2008 (Tranche B). De projectresultaten worden in maart 2009 opgeleverd.
Opdrachtgever: Stichting Kennisnet (via Logica)
Zie: http://mboactieplan.kennisnet.nl/
M_Kennisnet_logo_1.gif