Projecten

Pilotimplementatie digitaal leerlingvolgsysteem Melanchthon (2008 - 2009)

Omschrijving: Melanchthon is een christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs, met negen vestigingen in Rotterdam, Bergschenhoek en Bleiswijk. Men wil het digitaal leerlingvolgsysteem (LVS) in @VO in de volle breedte benutten.
Rol: Marian Schelvis heeft  vanaf 1 maart 2008 de projectleiding op zich genomen van de grote pilot die in het jaar 2007 - 2008 op vijf vestigingen heeft gedraaid, en waarbij alle vestigingen d.m.v. een projectgroep zijn betrokken. In deze pilot is o.a. uitgezocht hoe het systeem ingericht moet worden (basistabellen en autorisatie), hoe de invoer van gegevens het meest effectief konplaats vinden, welke procedures er ontwikkeld moesten worden en hoe het LVS in combinatie met kwadrantmodel kon worden ingezet bij rapportvergaderingen. De pilot is voortgezet in het schooljaar 2008 - 2009: er werden meer vestigingen betrokken, en er werd extra aandacht besteed aan o.a. de relatie met leerlinggegevens, test- en toetsgegevens en overzichten vanuit het LVS. Er zijn LVS richtlijnen opgesteld, er is instructiemateriaal ontwikkeld naast een aantal handleidingen en Quick Refence Cards. In juli 2009 is het project als pilot succesvol afgesloten en middels een vervolgplan door SchelVision overgedragen aan de staande organisatie.
Opdrachtgever: directie Melanchthon
Zie: http://www.melanchthon.nl
melanchthon_1.jpg