Projecten

Implementatietraject LVS Wolfsbos (2009-2010)

Omschrijving: Vanaf 1 september 2009 t/m mei 2010 begeleidde  SchelVision regionale scholengemeenschap Wolfsbos in Hoogeveen bij de implementatie van een digitaal leerlingvolgsysteem, die in vier fasen zal gaan plaats vinden.
Rol: Gedurende september en oktober 2009 hebben een aantal werksessies en gesprekken plaats gevonden waarna een pilot implementatieplan is opgeleverd (1e fase). Op basis van dit plan is een pilot uitgevoerd in drie klassen (2e en 3e fase). De resultaten van de pilot zijnverwerkt in een definitief implementatieplan (4e fase) voor de brede invoering van het digitale LVS op RSG Wolfsbos. De definitieve invoering van het LVS op RSG Wolfsbos is opgeschort vanwege een volledig hernieuwde versie van het leerlingvolgsysteem (met veel fundamentele wijzigingen). Het implementatieplan is daarop aangepast. De verwachting is dat het LVS in de loop van het schooljaar 2010 - 2011 geimplementeerd kan worden. 
Opdrachtgever: directie het Wolfsbos
Zie: http://www.wolfsbos.nl
Logo_Wolfsbos.jpg