Projecten

Geen leerling tussen wal en schip (2007 - 2009)

Omschrijving: Het Rotterdamse samenwerkingsverband KOERS-VO heeft in 2006 en 2007 twee onderzoeken uitgevoerd naar de problematiek rond leerlingen die vanuit het basisonderwijs moeilijk plaatsbaar zijn in het VO, de zogenaamde "drenkelingen".
Rol: SchelVison onderzocht in 2008 hoe een aantal aanbevelingen vanuit het laatste onderzoek op korte termijn geconcretiseerd zouden kunnen worden. Hiertoe zijn o.a. gesprekken gevoerd met FOKOR, leerplicht, scholen, andere samenwerkingsverbanden etc.
Daarnaast ondersteunt SchelVision KOERS-VO bij het verbeteren en versnellen van het proces waarbij leerlingen digitaal aangemeld worden bij het RVC, de zogenaamde RVC-procedure.
In 2009 heeft SchelVision samen met KOERS-VO en andere partijen vanuit het Rotterdamse onderwijs in kaart gebracht in hoeverre een digitale aanmeldingsprocedure voor Rotterdam gerealiseerd kan worden, aansluitend bij de ELD-ontwikkelingen.

Opdrachtgever: Samenwerkingsverband KOERS-VO
Zie: http://www.koers-vo.nl
logo_koers-vo_1.jpg