Projecten

Digitaal Leerlingvolgsysteem VO (2003 - 2006)

Omschrijving: Vanuit de vraag naar een goed inzetbaar digitaal leerlingvolgsysteem binnen Rotterdam is uiteindelijk een groot landelijk project ontstaan met als resultaat een leerlingvolgsysteem ingebouwd in de meest gebruikte schooladministratiesystemen: @VO en Magister.
Rol: Schelvision heeft het programma van eisen opgesteld, expertsessies begeleid, projectplan en plan van aanpak geschreven, als adviseur aan de stuurgroep deelgenomen, was lid van de projectgroep en heeft (samen met Lex van de Nieuwenhuizen) de projectleiding uitgevoerd van de Rotterdamse pilotimplementaties in 2006.
Opdrachtgever: Stuurgroep Rotterdams Leerlingvolgsysteem, CVO, CED-Groep
Zie: http://www.digitaallvsvo.nl
logo_lvsvo_1.jpg