Projecten

Begeleiding Melanchthon Via (2006 -2009)

Omschrijving: Via Melanchthon is een moderne school in het centrum van Rotterdam, waar leerlingen hun eigen leerroute volgen naar een diploma vmbo-tl, havo of vwo. Op deze vernieuwingsschool (volgens scenario 4) heeft iedere leerling een eigen laptop en is de lesstof in thematische blokken verwerkt. ICT wordt hier veelvuldig ingezet bij het leren.
Rol: SchelVision voert verschillende werkzaamheden uit voor (Via) Melanchthon. Op dit moment zijn dat de volgende:
  • Op Via wordt gewerkt met weblogs en andere vormen van samenwerkend leren met behulp van ICT. SchelVision begeleidt leerlingen en tutoren daarbij. Voor het schooljaar 2008-2009 staan o.a. kennismakingsweblogs (voor de 2e keer), een MVT-wiki en projectblogs op het programma. Ook zal Marian Schelvis komend schooljaar een aantal Hands On ICT workshops voor het Via-team verzorgen.
  • Het digitaal leerlingvolgsysteem VO  (LVS VO) wordt in 2007-2008 als pilot op alle scholen van Melanchthon ingevoerd. Marian Schelvis begeleidt de invoering hiervan op de locatie Via en voert tevens (voor de Kennisrotonde) een onderzoek uit naar de betekenis en consequenties van een LVS voor een vernieuwingsschool. Lees meer over dit onderzoek op de website van de Kennisrotonde. Dit project is in december 2008 succesvol afgesloten.

  • Opdrachtgever: directie Melanchthon
    Zie: http://www.melanchthon.nl/?node=952
    M_Logo_VIA.rgb_1.jpg