Projecten

Advisering onderwijsbureau ArtEZ Enschede (2012)

Omschrijving: ArtEZ Academie voor Art & Design verzorgt opleidingen op zowel bachelor- als masterniveau. De Academie voor Art & Design Enschede verzorgt bachelor opleidingen Fine Art en Cross Media Design. Het propedeusejaar in Enschede is voor beide studierichtingen hetzelfde.Op dit moment implementeert ArtEZ Osiris als studentvolgsysteem. Ook de procedures rondom de studentendossiers worden hierop aangepast. SchelVision ondersteunt ArtEZ bij het implementeren van deze nieuwe werkwijze op het onderwijsbureau Enschede.
Opdrachtgever: ArtEZ
Zie: http://www.artez.nl