SchelVision betrokken bij InnovatieImpuls Onderwijs

Het onderwijs staat voor een grote uitdaging: hoe handhaven we de kwaliteit en zorgen we dat de werkdruk niet toeneemt wanneer een groot aantal leraren als gevolg van de vergrijzing het onderwijs verlaat? Een andere manier van werken kan problemen oplossen en nieuwe mogelijkheden bieden. Zulke innovatieprocessen moeten volledig gedragen worden door de gehele organisatie.

Als steun voor scholen die hun organisatie op innovatieve wijze willen klaarstomen voor de komende jaren stelt het kabinet 20 miljoen euro beschikbaar onder de naam InnovatieImpuls Onderwijs. Dit geld is bestemd voor scholen in het basis- en voortgezet onderwijs die innovatieve projecten ontwikkelen die bijdragen aan het opvangen of tegengaan van het lerarentekort. De focus ligt daarbij op ideeen die zorgen dat het werk op een andere manier georganiseerd kan worden (met bijvoorbeeld minder of andere mensen), zonder dat de werkdruk toeneemt of de onderwijskwaliteit daaronder lijdt. ICT is een van de middelen die daarvoor ingezet kan worden.
De InnovatieImpuls Onderwijs biedt, naast financiele middelen, vooral intensieve ondersteuning aan scholen bij de ontwikkeling en uitwerking van hun initiatieven. Hiervoor worden coaches, experts en onderzoekers ingezet. Verder is het de bedoeling dat scholen ook van elkaar leren en kennis opdoen over het effect van hun vernieuwingen via gedegen onderzoek.
Er is een pool van zogenaamde Kritische Vrienden samengesteld, die de scholen kunnen ondersteunen en adviseren bij het bovenstaande traject. Marian Schelvis is een van de Kritische Vrienden.