Digitale ontdekkingsreis

De afgelopen jaren is er op de Kennisrotonde van Ict op school samen met scholen in het basis- en voortgezet onderwijs gewerkt aan ruim 150 verschillende Ict-vraagstukken. Een aantal vraagstukken zijn projecten geworden. Een van die projecten is het project LVS VO binnen een vernieuwingsschool. Marian Schelvis is als externe projectleider betrokken bij dit project.

De Kennisrotonde eindigt dit jaar, dat wil zeggen dat er geen nieuwe vraagstukken meer kunnen worden ingediend. Lopende projecten worden in 2008 afgerond. De vele resultaten die de Kennisrotonde heeft opgeleverd zijn te vinden op www.kennisrotonde.nl. Op 10 december vindt de feestelijke slotbijeenkomst plaats in Amsterdam. Thema van deze middag is De school op digitale ontdekkingsreis. Dit is tevens de titel van het boek over de Kennisrotonde waarvan dan het eerste exemplaar wordt overhandigd aan staatssecretaris mevrouw Van Bijsterveldt. Alle gasten ontvangen die middag ook een exemplaar. Via de website van de kennisrotonde kunt u zich opgeven voor deze middag.