De Kennismaatschap

Kennismaatschap_logo_RGB_1.jpg
SchelVision is een van de partners in het nieuwe samenwerkingsverband de Kennismaatschap.

De missie van de Kennismaatschap is het verbeteren en innoveren van het onderwijs in alle sectoren, van basisonderwijs tot hoger onderwijs, waarbij wij zowel ICT als nieuwe media als onmisbare middelen zien. De vijf ervaren professionals die participeren in de Kennismaatschap dragen bij aan het ontwikkelen en implementeren van toepassingen die het leerproces van de leerling breed ondersteunen en de kwaliteit van het onderwijs vergroten. Om dit te kunnen realiseren werken wij samen met scholen, onderwijsinstellingen en aan het onderwijs gerelateerde organisaties als samenwerkingsverbanden, onderwijsbegeleidingsdiensten en ICT-dienstverleners. Karin Monnink heeft de Kennismaatschap intussen verlaten. Sinds 2011 is Ilse Gmelig één van de nieuwe partners.

kennismaatschap.jpg

v.l.n.r. Johan Drost, Lex vd Nieuwenhuizen, Karin Monnink, Marian Schelvis, Hilda Groeneveld
kennismaatschap_borrel.jpg

oprichting Kennismaatschap 10 juni 2009